Náš volební program pro komunální volby 2018
Stacks Image 486212
Představujeme Vám náš volební program pro komunální volby 2018 nazvaný TŘINÁCTKA JE TOP. Základem našeho programu je kvalita života obyvatel Prahy 13.
Stacks Image 486217

Doprava a parkování

CHCEME:
Zastropení Radlické radiály
Dokončení celopražského systému parkování
Propojení parkovacích systému jednotlivých městských částí

PODPOŘÍME:
Výstavbu lehkých montovaných parkovacích objektů na vhodných vytipovaných městských pozemcích
Cyklodopravu a vybudování nových cyklistických tras

Územní rozvoj a životní prostředí

NEDOVOLÍME:
Zahušťování sídlištních vnitrobloků
Nekoncepční zástavbu v rozvojových plochách
Jakoukoli změnu územního plánu zástavby v oblastech Prokopského a Dalejského údolí
Výstavbu výškových budov, které by převyšovaly stávající zástavbu

ZAJISTÍME:
Koncepční územní rozvojové studie pro oblasti Západního Města a Stodůlek-sever

CHCEME:
Aby se MČ Praha 13 stala dotčeným účastníkem územních a stavebních řízeních na území Prahy 13

Obecní nájemní bydlení a podpora výstavby nájemních bytů soukromými investory

PODPORUJEME:
Výstavbu nových obecních nájemních sociálních bytů pro občany Prahy 13 - rodiny s dětmi, seniory, učitele, policisty, strážníky atd.
Nové projekty nájemního bydlení soukromých investorů v souladu s plánovaným územním rozvojem

Veřejný prostor a zeleň

CHCEME:
Druhý výstup z metra Hůrka ve směru k radnici
Revitalizaci vnitrobloků a veřejných prostor
Více veřejné zeleně – stromořadí, záhony s trvalkami, zelené střechy a fasády

Zmapujeme problémová místa – chybějící přechody pro chodce, veřejné osvětlení, chodníky - a zasadíme se o nápravu.

Školství

CHCEME:
Bezpečné školy bez sociálně patologických jevů pro žáky i učitele
Co největší a nejkvalitněší spektrum mateřských a základních škol
Lesní, církevní i soukromé školky, stejně tak jako mikrojesle a dětské skupiny
Zvýšit jazykovou gramotnost žáků i pedagogů
Změny ve školním stravování

PODPOŘÍME:
Rozvoj spektra volnočasových aktivit dětí a mládeže – sport, zájmové kroužky, nízkoprahové kluby
Prázdninové aktivity – letní a příměstské tábory
Zvýšení bezpečnosti a kvality stávajících volnočasových aktivit

Chytrá městská část

CHCEME:
Aby se MČ Praha 13 stala součástí konceptu “Chytré město” s plnou možností využívání nejmodernějších digitálních, informačních a komunikačních technologií

Sociální a zdravotnické služby

CHCEME:
Rozvíjet pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným obyvatelům v jejich domácím prostředí
Dohlížet na odpovídající péči soukromých lékařských a zdravotnických zařízení
Zřídit zelenou linku osobního průvodce pro potřebné osoby

Kultura

PODPORUJEME:
Činnost KD Mlejn, základní umělecké školy a dalších stávajících zařízení

CHCEME:
Výstavbu nové budovy ZUŠ