Aktuality
Stacks Image 486378
Stacks Image 486241
Stacks Image 486542
Stacks Image 486679
24.11.2019
6. celostátní sněm TOP 09 máme za sebou. Naší regionální organizaci zastupoval předseda Petr Praus. Již před sněmem jsme otevřeně vyjádřili podporu nově zvolené předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Velice si vážíme toho, že roli 1. místopředsedy přijal pan senátor Tomáš Czernin.

Za Prahu dostali důvěru ještě tito členové pro následující funkce:
Ondřej Kolář, člen předsednictva TOP 09, Jakub Lepš, člen výkonného výboru TOP 09, Martin Dlouhý, člen výkonného výboru TOP 09, Karel Korba, předseda celostátní revizní komise TOP 09 a Filip Vácha, člen smírčího výboru TOP 09.

Gratulujeme a těšíme se na spolupráci!
Stacks Image 486666
5.11.2019
Jiří Pospíšil spolu s radní HMP Hanou Kordovou Marvanovou a zastupitelkou MČ Prahy 13 za TOP 09 Ivanou Todlovou dnes představili opatření, která mají za cíl zlevnit bydlení (nejen) v Praze.

Jedním z nich je výstavba dostupného družstevního bydlení na území hlavního města, druhým pak daňový balíček, díky němuž by klesly náklady na pořízení bydlení o stovky tisíc korun. Opatření reagují na zhoršení dostupnosti bydlení zejména v Praze, ale i v dalších velkých městech v ČR.

Připravíme vlastní legislativní iniciativu Prahy na zrušení daně z nabytí nemovitosti a snížení DPH z pořízení bytu z 15 % na 10 %. Na návrh Hany Kordové Marvanové navíc Rada už včera schválila projektový záměr výstavby dostupného družstevního bydlení.

Naši legislativní iniciativu chceme ještě letos předložit Parlamentu. První nové družstvo by pak mělo vzniknout již příští rok v naší MČ Praha 13 díky aktivní a profesionální práci naší zastupitelky Ivany Todlové.
Stacks Image 486652
17.10.2019
Díky iniciativě TOP 09 Praha 13 tento týden pražští radní rozhodli o tom, že Praha nechá zpracovat architektonicko-urbanistickou studii na rozvoj centra Nových Butovic. Lokalita má být řešena s ohledem na navazující území, zejména Sluneční náměstí a promenády podél Seydlerovy ulice.Dále se předpokládá, že bude stanovena výšková hladina možné zástavby.
V rámci studie bude řešen i možný nový výstup ze stanice metra Hůrka, který dlouhodobě prosazujeme a jedná se o jednu z našich programových priorit.
Stacks Image 486638
Jiří Pospíšil byl jasnou většinou delegátů krajského sněmu zvolen předsedou pražské TOP 09 Praha.

Gratulujeme!
Stacks Image 486624
Představujeme vám naše zástupce ve vedení pražské TOP 09. Petr Praus byl zvolen členem předsednictva a Ivana Todlová členkou krajského výboru.
Stacks Image 486518

Stacks Image 486521

Stacks Image 486524

Stacks Image 486527
Řádný volební sněm regionální organizace TOP 09 Praha 13

Dne 17.9.2019 se uskutečnil řádný volební sněm regionální organizace TOP 09 Praha 13. Hlavním cílem sněmu bylo přátelské setkání členů s volbou regionálního výboru, revizní komise, kandidátů do krajského výboru a delegátů pro krajský sněm.
Úvodní část regionální sněmu patřila hostům. Bylo nám velikou ctí přivítat na sněmu představitele stávajícího vedení TOP 09, pana předsedu Jiřího Pospíšila, a zároveň kandidáty na post nového předsedy TOP 09, paní 1. místopředsedkyni Markétu Adamovou Pekarovou, a pana senátora a místopředsedu TOP 09 Tomáše Czernína. Z pražského vedení se zúčastnil místopředseda Michal Hroza, a na závěr představil své vize spolupráce i náš radní pro majetek MHMP pan Jan Chabr. Hlavní témata pro diskuzi s našimi hosty bylo vzdělávání, klimatické změny a svoboda podnikání. Tato témata vnímáme jako klíčová.
Někteří naši političtí konkurenti se snaží přivlastňovat si slovo transparentnost. Proto jsme řádný volební sněm uskutečnili v otevřeném prostoru restaurace Mlejn, takže i běžní hosté restaurace měli možnost vyslechnout slova našich hostů nebo s nimi krátce pohovořit, i se s nimi vyfotit.
Dále jsme zhodnotili dosavadní práci regionální organizace a nastavili další cíle. Chceme především rozvíjet započatou spolupráci našich místních zastupitelů s vedením MHMP. Jsme přesvědčeni, že vzájemná synergie bude přínosem pro občany naší městské části. Dále budeme aktivně prosazovat nejen naše místní, ale i pražské a celostátní programové priority, a prosazovat těsnou spolupráci strany na všech úrovních řízení. Jsme přesvědčeni, že jen dobrá spolupráce na všech úrovních povede ke skutečným výsledkům a realizaci idejí TOP 09. Podporujeme též rozvoj spolupráce s jinými nám blízkými stranami na všech úrovních.
Ve volební části programu byl zvolený regionální výbor a revizní komise v tomto složení:
Regionální výbor
Předseda RV: Petr Praus
Místopředseda RV: Michal Štěpař
Místopředseda RV: Daniel Sychra
Členové RV: Kateřina Helikarová, Ivana Todlová, Iva Arnoštová, Tomáš Mudra, Marek Todl, Martin Rykl
Revizní komise
Předseda: Peter Mojzeš
Členové: Karolína Loskotová a Sergej Krasnov.
Celý sněm hodnotíme jako úspěšný a optimistický. Velice si vážíme účasti každého našeho člena regionální organizace a návštěvy všech hostů. Chceme také poděkovat občanům za zájem, který projevovali, a za skvělou práci personálu restaurace Mlejn.
To jsou všechno důvody, které nám dávají obrovskou chuť do další práce. Budeme dál trpělivě pracovat jako aktivní a konstruktivní opozice na Praze 13.
Postavíme se za vás a neuhneme!
TOP 09 Praha 13
Stacks Image 486396
S tímto stavem legislativy se TOP 09 Praha 13 rozhodně nehodlá smířit. Jednáme s našimi poslanci v PS PČR o možnosti předložení novely příslušného zákona, která by pachové limity znovu nastavila. Je to jediná možnost, jak definitivně vyřešit zápach z výrobny granulí v Chrášťanech. Na tento zápach si neustále stěžují jak obyvatelé Prahy 13, tak i sousedních městských částí a širšího okolí.
Stacks Image 486382
Na přelomu září a října proběhne na místě záměru TOP TOWER prezentace návrhu pro širokou veřejnost. Prezentace bude umístěna na velkoformátových tiscích a návštěvníkům bude bude zprostředkován doplňující výklad a možnost sběru zpětné vazby. Celkově budou realizovány 2 odpolední a 2 dopolední setkání s těmito termíny: a) úterý 24. září 14:00 - 19:00, b) čtvrtek 26. září 14:00 - 19:00, c) středa 2. října 8:00 - 13:00, d) sobota 5. října 09:00 - 13:00