Programové priority
Společným jmenovatelem našeho programu je řešení dlouhodobých i aktuálních potřeb obyvatel Prahy 13.
Stacks Image 486215

Družstevní a obecní nájemní bydlení


Ve spolupráci s vedením hlavního města rozvíjíme záměr výstavby družstevního bydlení v Praze 13 s účastí hlavního města. Program je určen pro středně příjmové skupiny lidí, kteří si v současné bytové situaci nemohou v metropoli dovolit byt za tržní cenu a zároveň nesplňují podmínky k získání obecního bytu.

Podporujeme výstavbu nových obecních nájemních bytů pro občany Prahy 13 - rodiny s dětmi, seniory, učitele, policisty, strážníky atd.

Řešení parkování


V některých lokalitách Prahy 13 by bylo možné postavit nad stávající parkoviště ještě patro parkování, bez rušení ploch okolní zeleně a kácení stromů. Stávající počet neplacených stání by zůstal zachován, zpoplatněna (za přijatelnou částku) by byla pouze nová stání. Tato nová stání by byla určena přednostně obyvatelům příslušné lokality. Na tomto konceptu pracujeme s našimi dopravními experty.

Koncepční plánování územního rozvoje s účastí veřejnosti


Nesouhlasíme se “zahušťováním” sídlištních vnitrobloků a rozšiřováním zastavitelného území v územním plánu. Je nutné zabránit nekoncepční zástavbě v rozvojových plochách. Nepřípustná je změna územního plánu, která by znamenala přiblížení zástavby Prokopskému a Dalejskému údolí.
Značné úsilí vyžaduje zlepšení veřejného prostoru. Na mnohých místech je potřeba chybějící veřejné osvětlení, chodníky a přechody pro chodce.

Radlická radiála bez dopadů na kvalitu bydlení


Projekt Radlické radiály k územnímu řízení nepočítá se zastropením radiály podél Bucharovy ulice. My zastropení Radlické radiály požadujeme nejenom z důvodu ochrany obyvatel proti hluku a zplodinám, ale také jako významný městotvorný prvek spojující Nové Butovice s Vidoulí. Nechceme, aby dálnice rozdělovala město. Stále existuje šance tuto významnou změnu projektu prosadit.

Podpoříme nový vstup do stanice metra Hůrka od Radnice


Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto záměru bude přínosem pro většinu občanů Prahy 13. Budeme spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na tom, aby se dílo podařilo realizovat.

Nové stromy do ulic Prahy 13


Usilujeme o výsadbu nových stromů v ulicích Prahy 13. Je to opatření, které pomůže zmírnit důsledky klimatické změny a zlepšit životní prostředí. V této věci chceme spolupracovat s Magistrátem hl.m. Prahy, vlastníky dotčených pozemků a se správci inženýrských sítí. Uvítáme i vaše náměty, kde nové stromy vysadit!