Programové priority pro lepší Prahu 13
Společným jmenovatelem našeho programu je řešení dlouhodobých i aktuálních potřeb obyvatel Prahy 13.
Stacks Image 486300

Družstevní a obecní nájemní bydlení


Usilujeme o uskutečnění záměru výstavby družstevního bydlení v Praze 13 na městských pozemcích. Program je určen pro středně příjmové skupiny lidí, kteří si v současné bytové situaci nemohou v metropoli dovolit byt za tržní cenu a zároveň nesplňují podmínky k získání obecního bytu.

Podporujeme také výstavbu nových obecních nájemních bytů pro občany Prahy 13 - rodiny s dětmi, seniory, učitele, policisty, strážníky atd.

Řešení parkování


V některých lokalitách Prahy 13 by bylo možné postavit parkovací domy pro obyvatele Prahy 13. Jako například tento na Velké Ohradě. Nejedná se ovšem o P+R parkovací domy pro mimopražské řidiče, ty staví Magistrát. My to také podporujeme, nechceme aby mimopražští řidiči parkovali v ulicích Prahy 13.

Sluneční náměstí


Na Slunečním náměstí chceme založit nový park. Akceptujeme umístění základní umělecké školy, ale zásadně odmítáme umístění 15-ti podlažních budov.

Podpoříme nový vstup do stanice metra Hůrka od Radnice


Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto záměru bude přínosem pro většinu občanů Prahy 13. Budeme spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na tom, aby se dílo podařilo realizovat.

Zlepšení kvality veřejného prostoru


Chceme doplnit zeleň nejenom v ulicích a rostlém terénu, ale také na konstrukcích. Toto je příklad umístění stromů v květináčích na mostní konstrukci, kde jiné řešení není možné. Jsme přesvědčeni, že každé takové řešení přinese zlepšení životního prostředí v době veder. Plánujeme také instalaci pítek, mlžítek a dalších vodních prvků. Je nutné předcházet důsledkům klimatické změny všemi dostupnými prostředky. Na mnohých místech v Praze 13 je potřeba doplnit chybějící veřejné osvětlení, chodníky a přechody pro chodce.

Kvalita veřejného prostoru a bezpečnost


I cesta do Prokopského údolí může být krásná a bezpečná. Budeme prosazovat osvětlení podchodů, zkulturnění jejich okolí. Častější kontroly městských strážníků. Odpočinkové plochy s možností občerstvení. Příkladem mohou být úpravy a instalace osvětlení pod mostem Jeremiášovy ulice přes údolí Prokopského potoka, které navrhujeme.

Přírodní koupací biotopy


Hledáme vhodné lokality pro umístění menších přírodních koupacích biotopů na Praze 13. Pokládáme tuto koncepci za lepší řešení než situování jednoho velkého koupacího biotopu v blízkosti obytné zástavby. Biotop by měl být snadno přístupný, ale jeho provoz nesmí rušit klid bydlení.

Nové stromy do ulic Prahy 13


Usilujeme o výsadbu nových stromů v ulicích Prahy 13. Je to opatření, které pomůže zmírnit důsledky klimatické změny a zlepšit životní prostředí. V této věci chceme spolupracovat s Magistrátem hl.m. Prahy, vlastníky dotčených pozemků a se správci inženýrských sítí. Uvítáme i vaše náměty, kde nové stromy vysadit!

Radlická radiála bez dopadů na kvalitu bydlení


Projekt Radlické radiály k územnímu řízení nepočítá se zastropením radiály podél Bucharovy ulice. My zastropení Radlické radiály požadujeme nejenom z důvodu ochrany obyvatel proti hluku a zplodinám, ale také jako významný městotvorný prvek spojující Nové Butovice s Vidoulí. Nechceme, aby dálnice rozdělovala město. Také na základě našich připomínek byla vypracována studie proveditelnosti zakrytí Radlické radiály. Věříme, že se podaří projekt takto upravit, budeme nadále sledovat. Do doby realizace radiály chceme alespoň provizorní, kvalitní pěší spojení mezi Novými Butovicemi a Botanikou.