Náš program

Stacks Image 486212
Představujeme náš program rozvoje Městské části Praha 13.
Stacks Image 486217

Družstevní a obecní nájemní bydlení

Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 88 procent. Ve spolupráci s vedením hlavního města rozvíjíme záměr výstavby družstevního bydlení v Praze 13 s účastí hlavního města. Záměr počítá s tím, že by Praha pronajímala pozemky bytovým družstvům výměnou za možnost část bytů využít pro účely své bytové politiky. Program je určen pro středně příjmové skupiny lidí, kteří si v současné bytové situaci nemohou v metropoli dovolit byt za tržní cenu a zároveň nesplňují podmínky k získání obecního bytu.

Podporujeme výstavbu nových obecních nájemních bytů pro občany Prahy 13 - rodiny s dětmi, seniory, učitele, policisty, strážníky atd.

Doprava a parkování

POŽADUJEME:
Zastropení Radlické radiály
Dokončení celopražského systému parkování
Propojení parkovacích systému jednotlivých městských částí

PODPORUJEME:
Výstavbu lehkých montovaných parkovacích objektů na vhodných vytipovaných městských pozemcích
Cyklodopravu a vybudování nových cyklistických tras

Územní rozvoj a životní prostředí

ZA NEPŘIJATELNÉ POVAŽUJEME:
Zahušťování sídlištních vnitrobloků
Nekoncepční zástavbu v rozvojových plochách
Jakékoliv změny územního plánu umožňující zástavbu v oblastech Prokopského a Dalejského údolí

POŽADUJEME:
Koncepční územní rozvojové studie pro oblasti Západního Města a Stodůlek-sever

CHCEME:
Aby se MČ Praha 13 stala dotčeným účastníkem územních a stavebních řízeních na území Prahy 13

Veřejný prostor a zeleň

CHCEME:
Druhý výstup z metra Hůrka ve směru k radnici
Revitalizaci vnitrobloků a veřejných prostor
Více veřejné zeleně – stromořadí, záhony s trvalkami, zelené střechy a fasády

Zmapujeme problémová místa – chybějící přechody pro chodce, veřejné osvětlení, chodníky - a budeme se zasazovat o nápravu

Školství

CHCEME:
Bezpečné školy bez sociálně patologických jevů pro žáky i učitele
Co největší a nejkvalitněší spektrum mateřských a základních škol
Lesní, církevní i soukromé školky, stejně tak jako mikrojesle a dětské skupiny
Zvýšit jazykovou gramotnost žáků i pedagogů
Změny ve školním stravování

PODPOŘÍME:
Rozvoj spektra volnočasových aktivit dětí a mládeže – sport, zájmové kroužky, nízkoprahové kluby
Prázdninové aktivity – letní a příměstské tábory
Zvýšení bezpečnosti a kvality stávajících volnočasových aktivit

Chytrá městská část

CHCEME:
Aby se MČ Praha 13 stala součástí konceptu “Chytré město” s plnou možností využívání nejmodernějších digitálních, informačních a komunikačních technologií

Sociální a zdravotnické služby

CHCEME:
Rozvíjet pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným obyvatelům v jejich domácím prostředí
Dohlížet na odpovídající péči soukromých lékařských a zdravotnických zařízení
Zřídit zelenou linku osobního průvodce pro potřebné osoby

Kultura

PODPORUJEME:
Činnost KD Mlejn, základní umělecké školy a dalších stávajících zařízení

CHCEME:
Výstavbu nové budovy ZUŠ