Naši lidé
Představujeme zastupitele Městské části Praha 13 za TOP 09
a předsedy místní a regionální organizace TOP 09 Praha 13.
Stacks Image 486241
Stacks Image 486276
Praha 13 je domovem mojí rodiny již 25 let a povoláním jsem vysokoškolský pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Současně působím již 3. volební období jako zastupitel v naší městské části. Zdejší problémy, radosti i potenciál dalšího rozvoje tedy detailně znám. Z mého povolání přirozeně vyplývá zájem o rozvoj a zlepšování kvality školství a vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě se rád věnuji i otázkám dopravy a řešení parkování. Účastnit se práce v komunální politice považuji za velmi potřebné a naplňující.
Stacks Image 486248
Jmenuji se Ivana Todlová. Jsem vdaná, matka 3 dětí. Na Praze 13 bydlím od roku 2000. Členem TOP 09 jsem od roku 2010, působím jako člen RV TOP 09 Praha 13 a zastupitel Městské části Praha 13. Na radnici pracuji jako předsedkyně Kontrolního výboru, členka Sociálního výboru a Výboru pro Evropské fondy. Pracuji také v Komisi územního rozvoje.
Za své priority v tomto volebním období považuji řešení nahromaděných problémů v naší městské části, tj. zejména otázky dopravy a parkování. Důležitým tématem kterému se věnuji je také obecní a družstevní nájemní bydlení. Mám ráda divadlo, knížky a hudbu. Ráda cestuji a objevuji nová a zajímavá místa.
Stacks Image 486332
Jmenuji se Blanka Janovská. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, po 16 letech praxe jsem se stala ředitelkou školy, kterou jsem v roce 1993 založila. Od vzniku školy jsem se snažila společně s pedagogickým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Jako členka Školského výboru zastupitelstva naší městské části bych se chtěla zasadit o to, aby ve školách bylo méně administrativy, aby ředitelé měli více času na práci s pedagogickým sborem, ale hlavně, aby učitelé měli čas na výchovu a výuku žáků a na sebevzdělávání. Ve volném čase se věnuji sportovním aktivitám (vysokohorská turistika, jízda na lyžích, na kole, Nordic Walking, volejbal, četbě knih, navštěvuji divadla a koncerty.
Stacks Image 486304
Jmenuji se Daniel Sychra a na Praze 13 žiji od roku 1993. Vystudoval jsem střední školu se zaměřením na chemicko-farmaceutickou výrobu a nyní podnikám v odvětví online a offline marketingu, grafiky a reklamní činnosti. Do TOP 09 jsem vstoupil v roce 2016, kde zastávám funkci předsedy místního výboru TOP 09 Praha 13. Do TOPky jsem vstupoval se zájmem o veřejné dění a s vědomím, jak moc je pro ČR důležité členství v EU. Jako mladý člověk bych se rád věnoval zkvalitnění životních podmínek pro mladé rodiny, dostupnosti bydlení, zlepšení dopravy, parkování a efektivnímu využití obecních financí a evropských dotací.