Naši lidé
Představujeme naše kandidáty do zastupitelstva Městské části Praha 13 na kandidátce “SPOLEČNĚ PRO PRAHU 13”.
Stacks Image 486241
Stacks Image 486380
Jmenuji se Daniel Sychra a na Praze 13 žiji od roku 1993. Vystudoval jsem střední školu se zaměřením na chemicko-farmaceutickou výrobu a nyní podnikám v odvětví online a offline marketingu, grafiky a reklamní činnosti. Do TOP 09 jsem vstoupil v roce 2016, kde zastávám funkci předsedy místního výboru TOP 09 Praha 13. Do TOPky jsem vstupoval se zájmem o veřejné dění a s vědomím, jak moc je pro ČR důležité členství v EU. Jako mladý člověk bych se rád věnoval zkvalitnění životních podmínek pro mladé rodiny, dostupnosti bydlení, zlepšení dopravy, parkování a efektivnímu využití obecních financí a evropských dotací.
Stacks Image 486248
Jmenuji se Ivana Todlová. Jsem vdaná, matka 3 dětí. Na Praze 13 bydlím od roku 2000. Členem TOP 09 jsem od roku 2010, působím jako člen RV TOP 09 Praha 13 a zastupitel Městské části Praha 13. Na radnici pracuji jako předsedkyně Kontrolního výboru, členka Sociálního výboru a Výboru pro Evropské fondy. Pracuji také v Komisi územního rozvoje.
Za své priority v tomto volebním období považuji řešení nahromaděných problémů v naší městské části, tj. zejména otázky dopravy a parkování. Důležitým tématem kterému se věnuji je také obecní a družstevní nájemní bydlení. Mám ráda divadlo, knížky a hudbu. Ráda cestuji a objevuji nová a zajímavá místa.
Stacks Image 486394
Praha 13 je domovem mojí rodiny již 25 let a povoláním jsem vysokoškolský pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Současně působím již 3. volební období jako zastupitel v naší městské části. Zdejší problémy, radosti i potenciál dalšího rozvoje tedy detailně znám. Z mého povolání přirozeně vyplývá zájem o rozvoj a zlepšování kvality školství a vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě se rád věnuji i otázkám dopravy a řešení parkování. Účastnit se práce v komunální politice považuji za velmi potřebné a naplňující.
Stacks Image 486332
PaedDr. Blanka Janovská, kandidátka č. 9.

Na Praze 13 bydlí od roku 1990. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, po 16 letech praxe se stala ředitelkou Fakultní základní školy prof. O. Chlupa, kterou založila a úspěšně 25 let vedla.

Od samotného vzniku školy společně s pedagogickým sborem rozvíjela a také mezi rodiči a dalšími školami prosazovala novátorský – konstruktivistický a kooperativní způsob výuky a učení žáků.

Pro MŠMT píše recenze k učebnicím pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, od ministra školství v roce 2014 převzala Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

V právě končícím volebním období jako zastupitelka MČ pracovala ve Školském výboru, v Sociálním a ve Výboru pro životní prostředí. V zastupitelstvu naší městské části by se chtěla, vzhledem k aktuálním celospolečenským úkolům zvláště ve školsko-politické oblasti, zasadit hlavně o zlepšování podmínek pro kvalitní práci ředitelů a pedagogů ve školách.

"Ředitelé mají mít více času na práci s pedagogickým sborem a učitelé na výchovu a vzdělávání žáků. Ředitelé i pedagogové mají
mít podmínky na péči o svůj osobní život i další profesní rozvoj. Profitovat z toho budou především žáci, naše děti"
Stacks Image 486422
Radek Ševčík, kandidát č. 10.

Vystudoval Střední školu Elektrotechniky a strojírenství obor Provoz a ekonomika dopravy.

Nyní pracuje jako bezpečnostní analytik. Bezpečnost je i jeho koníček, ve volných chvílích působí jako dobrovolný hasič.

V TOP 09 je více jak 4 roky. Na Praze 13 žije od roku 1990, a proto ví co by se dalo zlepšit. V zastupitelstvu se chce zaměřit na bezpečnost obyvatel naší městské části a vše co s tím souvisí.
Stacks Image 486408
Ing. Jiří Hejbal, Ph.D., kandidát č. 11.

Narodil se v roce 1980 v Jihlavě. Vystudoval Teoretickou fyziku na FJFI, ČVUT, kde zároveň získal doktorát. V roce 2002 v rámci stipendia francouzské vlády absolvoval stáž v Ústavu pro výzkum základních zákonů vesmíru v Saclay ve Francii.

Pracuje jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Profesně se zabývá analýzou dat z urychlovače částic v CERN, nejrozsáhlejším výzkumném centru částicové fyziky na světě. Pravidelně vystupuje na mezinárodních vědeckých konferencích.

Na Praze 13 působí jako předseda úspěšného atletického oddílu, pokrývajícího věkové kategorie od minipřípravky až po dospělé. Vedle toho se zapojuje jako organizátor do celé řady sportovních akcí nejen v naší městské části. V neposlední řadě působí jako divadelní, filmový a muzikálový herec.