Stacks Image 486394
Doc. Ing. Petr Praus, CSc.

Radní Prahy 13. Předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání , místopředseda Výboru pro dopravu a bezpečnost a člen Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 13.

Místopředseda Regionální organizace TOP 09 Praha 13, člen Krajského předsednictva TOP 09 Praha a člen Krajského výboru TOP 09 Praha.

Narodil se v roce 1960 a v Praze žije od této doby. Je ženatý, má 2 dospělé syny a povoláním je vysokoškolský pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Působí taktéž 12 let jako zastupitel v naší městské části. Zdejší problémy, výzvy k řešení, pozitivní stránky i potenciál dalšího rozvoje tedy detailně zná. Při své práci v zastupitelstvu se zaměřuje zejména na oblast dopravy a řešení parkování, věnuje se i otázkám bezpečnosti a rozvoji vzdělávání. Práci pro veřejnost v roli komunálního politika považuje za jedinečnou inspirativní a naplňující zkušenost.
Stacks Image 486248
Ivana Todlová

Místostarostka Prahy 13 pro územní rozvoj.

Místopředsedkyně Místní organizace TOP 09 Praha 13, členka Regionálního výboru TOP 09 Praha 13 a členka Krajského výboru TOP 09 Praha.

Je vdaná, matka 3 dětí. Na Praze 13 bydlí od roku 2000. Členkou TOP 09 je od roku 2010, zastupitelkou Městské části Praha 13 od roku 2014.
Územní rozvoj se musí řídit zájmy obyvatel Městské části Praha 13. V tomto směru aktivně vystupuje ve funkci místostostarostky. Nepřijatelné jsou změny územního plánu ploch zeleně na stavební pozemky. Nebude souhlasit s rozšiřováním zástavby do Prokopského a Dalejského údolí. Zasadí se o zkvalitnění veřejného prostoru a zeleně.
Soustředí se dále na řešení dostupného bydlení a parkování pro obyvatele Prahy 13. Zejména dostupné družstevní bydlení představuje významnou součást bytové politiky městské části.
Stacks Image 486450
Mgr. Bc. Tomáš Mudra

Člen Výboru majetkového a Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 13.

Předseda Místní organizace TOP 09 Praha 13, člen Regionálního výboru TOP 09 Praha 13, předseda TOP týmu.

Na Prahu 13 se jako čerstvý rodič přestěhoval před 6-ti lety, když hledal místo, kde s rodinou natrvalo zakotvit. Protože prarodiče bydleli v domě s pečovatelskou službou v Kodymově ulici, tak Prahu 13 obstojně znal. Po přestěhování ale přesto zjistil, že ne všechno je zalité sluncem a že i zde je celá řada věcí, které mu jako rodiči nedělají radost - rozbité chodníky, přetékající odpadkové koše v parku či neviditelnost městské policie. Proto bude jako člen výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 prosazovat větší transparentnost radnice, lepší komunikaci s občany, větší bezpečnost, více veřejné zeleně a lepší péči o veřejný prostor.
Stacks Image 486436
Ing. Kateřina Helikarová

Členka Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 13.

Členka Regionálního výboru TOP 09 Praha 13.

Pochází z Prahy - Košíř a od roku 1986 žije s rodinou na Lužinách. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické a jejím oborem jsou veřejné rozpočty. Zabývá se jimi přes třicet let především v České republice a čas od času, jako členka mezinárodních expertních týmů, také v dalších zemích.
V letech 2010 až 2018 byla za TOP 09 zastupitelkou Městské části Praha 13 a jako členka finančního výboru se soustředila především na hospodaření obce. V tom bude jako členka finančního výboru pokračovat i v současném volebním období. Především v úsilí o to, aby se městské části dařilo získávat příjmy z různých zdrojů a aby její výdaje dávaly pro občany smysl, stejně jako využívání obecního majetku.
Václav Polášek

Člen Výboru sociálního Zastupitelstva MČ Praha 13.
Stacks Image 486332
PaedDr. Blanka Janovská

Na Praze 13 bydlí od roku 1990. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, po 16 letech praxe se stala ředitelkou Fakultní základní školy prof. O. Chlupa, kterou založila a úspěšně 25 let vedla.

Od samotného vzniku školy společně s pedagogickým sborem rozvíjela a také mezi rodiči a dalšími školami prosazovala novátorský – konstruktivistický a kooperativní způsob výuky a učení žáků. Pro MŠMT píše recenze k učebnicím pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, od ministra školství v roce 2014 převzala Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

V předchozím volebním období pracovala jako zastupitelka MČ ve Výboru pro výchovu a vzdělávání, v Sociálním výboru a ve Výboru pro životní prostředí. Chtěla by se zasadit hlavně o zlepšování podmínek pro kvalitní práci ředitelů a pedagogů ve školách. "Ředitelé mají mít více času na práci s pedagogickým sborem a učitelé na výchovu a vzdělávání žáků. Ředitelé i pedagogové mají mít podmínky na péči o svůj osobní život i další profesní rozvoj. Profitovat z toho budou především žáci, naše děti"